Studiehandledning Studieenhet 2 Bygga molekylmodeller
Bygga molekylmodeller

Detta är en övning som går ut på att bygga molekylmodeller med hjälp av programmet eChem.

Börja med att hämta hem och installera eChem. Du finner detta program under adressen:
http://hi-ce.org/echem/index.html

Instruktionerna till denna övning bör du skriva ut så att du har den lätt tillgänglig då du genomför denna.

Uppgiften är att bygga modeller av de första alkanerna, alkerna, alkynerna och några halogenalkaner samt studera utseendet på dessa molekyler.

Om du inte avser att laddar ner eChem så kan du dock studera några av molekylerna med hjälp av Chemland 5. I så fall välj Molecular Structure and Bonding i huvudmenyn och därefter Molecular Structure and Analysis. Här väljer du get file och katalogen hydrocar för att komma åt kolväten. Alkanerna metan, etan, propan och butan finns att beskåda.

Du kan läsa mer och ladda ner Chemland från denna länk.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande