Kurs Information Examination
Examination

Examinationen sker antingen i samband med laborationsdagarna eller ett fastställt datum några veckor efter dessa dagar. För att få examineras i samband med laborationsdagarna krävs att samtliga studiearbeten och hemlaborationer är godkända.

För godkänd kurs i kemi A krävs att du skickat in och fått de fyra studiearbetena godkända. Du skall även ha deltagit aktivt under laborationsdagarna. Du måste också nå gränsen för godkänt på betygsprovet.

För de högre betygen har laborationerna och protokollen från dessa en stor betydelse vid betygsättningen.

I vissa fall behövs en muntlig uppföljning efter det skriftliga provet för att fastställa betyget.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande