Studiehandledning Studieenhet 4 Protolys av en svag syra
Protolys av en svag syra
En svag syra är ett ämne som inte har så stor tendens att avge vätejoner då det löses i vatten.

Följande animation visar vad som händer då en svag syra löses i vatten. Den svaga syran är i detta fall ättiksyra. Ättiksyra är en molekylförening som vid rumstemperatur en vätska. Dess formel är CH3COOH, men skrivs ofta förkortad till HAc.Som du ser har endast ett fåtal av HAc-molekylerna reagerat med vattnet. Detta är vad som kännetecknar en svag syra nämligen att endast ett mindre antal molekyler reagerar och bildar H3O+-joner och syrans negativa jon. Man brukar säga att syran är ofullständigt protolyserad.

Till skillnad från protolysen vid den starka syran kan man inte på ett enkelt sätt avgöra hur mycket H3O+-joner det bildas vid den svaga syrans protolys. Detta avgörs från syra till syra och är en egenskap hos denna. Mer om detta i Kemi B-kursen.

De flesta syrorna är svaga. Några exempel på svaga syror är: kolsyra H2CO3, ättiksya HAc, citronsyra, äppelsyra, oxalsyra, stearinsyra m fl organiska syror.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande