Studiehandledning Studieenhet 4 Sura och basiska lösning
Sura och basiska lösning
En vattenlösning där koncentrationen oxoniumjoner är lika stor som koncentrationen hydroxidjoner sägs vara neutral.

Genom att skapa ett överskott på oxoniumjoner jämfört med antalet hydroxidjoner får man en sur lösning. En sur lösning kännetecknas av att den smakar surt, angriper vissa metaller under vätgasutveckling och ger med syrabasindikatorn BTB gul färg.

Syror har den egenskapen, som tidigare visats, att de bildar oxoniumjoner vid protolysen. Starka syror ger mycket oxoniumjoner medan svaga syror ger färre.

Om koncentrationen hydroxidjoner är större än koncentrationen oxoniumjoner sägs lösningen vara basisk. En basisk lösning kännetecknas av att om man gnider en sådan lösning mellan fingrarna känns det halt, som en tvållösning. Dessutom löser de fetter bra, och färgämnet BTB färgas blått.

Hydroxidjoner kan man erhålla genom att använda en bas. Denna bildar vid protolysen hydroxidjoner.

Exempel på ämnen som ger basiska lösningar är natriumhydroxid (NaOH) och kaliumhydroxid (KOH) som är två lättlösliga salter som innehåller många hydroxidjoner. Sådana lösningar blir därför starkt basiska.

Mindre basiska lösningar bildas av natriumkarbonat (Na2CO3) och ammoniak på grund av att dessa är svagare baser.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande