Studiehandledning Studieenhet 6 Studieenhet 6 konkreta mål
Studieenhet 6 konkreta mål
Konkreta mål
Du ska Din första rapport skall behandla två grundämnen och en kemisk förening. Du får själv välja vilka. Du kan som grundämnen välja att antingen studera två metaller eller två ickemetaller eller om du så önskar, en metall och en ickemetall.

Vad du ska lära dig om respektive ämne är svårt att precisera eftersom det beror på vilket ämne du väljer och vilken ambition du själv har. Du får några tips om du känner att du behöver lite vägledning.

I din redovisning av en metall kan du ta upp när den upptäcktes, var och hur den förekommer i naturen, egenskaper, användningsområde, framställnings-principer, eventuella legeringar, hur metallen påverkas av luft, vatten och vilka miljöproblem som är förknippade med metallen.

En del av det som nämnts ovan kan passa bra att ta upp även när det gäller ickemetallen och den kemiska föreningen. Dessutom kan det vara intressant att beskriva ickemetallens och/eller den kemiska föreningens kretslopp.

Din andra rapport skall handla om ett modernt material, såsom polymerer, keramer, papperstillverkning mm. Du väljer själv. Om Du kan koppla uppgiften till ditt arbete så är det ju utmärkt

När du studerar ett valfritt modernt material är det dess användningsområde, kanske i "reservdelsmänniskan", dess egenskaper, framställning, när ämnet började användas och miljöpåverkan som är det viktigaste.

Låt ditt eget intresse styra det mesta men glöm inte kursmålen!
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande