Studiehandledning Studieenhet 2 Organisk kemi introduktion 1
Organisk kemi introduktion 1
Framåt till nästa sidan

Organisk kemi står för kolföreningarnas kemi. Flertalet av de kemiska föreningar vi känner tillhör den organiska kemin. Vad är det då som är så speciellt med kolets kemi. Jo, kolet har en speciell egenskap nämligen att en kolatom kan binda en annan kolatom. Detta leder till, som du senare kommer att få se, att det kan uppkomma ett mycket stort antal kombinationsmöjligheter.

Den organiska kemin hör framför allt hemma i kursen kemi B. Här tar vi bara upp grunderna.

En god hjälp när man läser organisk kemi är att studera och bygga molekylmodeller. Med hjälp av programmet Chemland 5 kan du studera molekyler under Molecular structures.

Du kan läsa mer och ladda ner Chemland från denna länk.

Ett alternativ till Chemland 5 är ett program som heter e-chem. I detta program kan man bygga molekyler och sedan vrida och vända på dessa för att bilda sig en uppfattning om molekylernas tredimensionella utseende.

Programmet e-chem kan hämtas från adressen:
http://hi-ce.org/echem/index.html
och finns för flera olika operativsystem.

Denna handledning använder sig av e-chem, så börja med att ladda hem det. Med ett 56 k modem tar det ca 12 - 15 min.

Framåt till nästa sidan
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande