Studiehandledning Studieenhet 4 Vattnets autoprotolys
Vattnets autoprotolys
Vattenmolekylen kan både ta upp och avge vätejoner dvs fungera både som syra och bas. I rent vatten reagera ett litet fåtal molekyler enligt formeln:

H2O + H2O H3O+ + OH-

och som animation:Som du ser bildas lika många oxoniumjoner som hydroxidjoner. Koncentrationen av vardera av dessa partiklar är i rent vatten är 10-7 mol/dm3
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande