Studiehandledning Studieenhet 6 Studieenhet 6
Studieenhet 6
Inledning
I denna studieenhet, som handlar om grundämnen, kemiska föreningar och moderna material, får du verkligen möjlighet att själv bestämma vad du ska arbeta med och vad du ska lära dig. Meningen är att du ska fördjupa dina kunskaper inom fyra olika ämnen efter eget intresse. Efterforskningen ska leda fram till två skriftliga redovisningar omfattande några A4 sidor vardera. Se vidare i kunskapsmålen. Detta utgör studiearbete 4.


Litteratur
Du har först och främst kapitel 9, 13 och 14 i Gymnasiekemi A till hjälp. Dessutom finns förstås möjlighet att söka fakta i andra läroböcker, uppslagsverk, tidskrifter eller på Internet.

Det finns en bokserie som heter Jordens grundämnen och deras upptäckt, författare Per Enghag som kan vara intressant.

I boken: Kemin i samhället av Andersson, Sonesson Vannerberg kan du få många tips på ämnen till moderna material. Denna bok bör finnas att låna på bibliotek.


Kunskapsmål med studieenheten
hittar du genom att klicka här


Nu till din redovisning!
Dina rapporter skall skickas in till CFL för granskning. Du kan använda vanlig postgång eller e-post.


Web-material
Mycket information kan du hitta bland länkarna.


Lycka till!
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande