Studiehandledning Studieenhet 4 Studieenhet 4
Studieenhet 4
Inledning
Den fjärde studieenheten handlar om syror och baser. I denna studieenhet kommer du att lära dig grundläggande teori om syror och baser och studera begrepp som neutralisation, pH och buffertlösningar samt försurningens effekter på miljön. Mer om syror och baser kommer Du att träffa på i kurs B.

Till denna enhet hör hemlab 4.

I denna studieenhet ingår:
Gymnasiekemi A kapitel 7


Kunskapsmål med studieenheten
hittar du genom att klicka här


Lämpliga övningsuppgifter:
7.1 – 7.2
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande