Studiehandledning Studieenhet 2 Polära molekyler & Chemland
Polära molekyler & Chemland

En molekyl är polär om bindningarna mellan atomerna är polära dvs de i bindningen/bindningarna ingående atomerna har olika elektronegativitet. Ingår fler än två atomer i molekylen har även molekylens form betydelse för om molekylen är en dipol.

I programmet Chemland finns en övning där du kan, genom att kombinera olika atomer, bilda olika molekyler och få reda på om dessa är dipoler.

Programmet Chemland 5 framtaget vid University of Massachusetts.

CFL har med tillstånd från William J. Vining vid Dept of Chemistry att översätta textfiler i detta program till svenska och använda detta program i undervisningen vid CFL.

Programmet är på ca 7 MB och det innebär att det bör ta ungefär 20 minuter att ladda ner det på Din dator om Du har ett 56k-modem. Den översatta varianten laddas ner från CFL och denna hittar Du genom att trycka här.


• Starta Chemland (Chemland.exe)
• I huvudmenyn väljer du Molecular Structure and Bondning och därefter Molecular Polarity.
• Under Tools i menyraden finner du instruktioner till övningen.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande