Studiehandledning Studieenhet 2 Studieenhet 2
Studieenhet 2
Inledning
Den andra studieenheten handlar om kemiska bindningar av olika slag. Kemisk bindning är ett av de centrala momenten i kemin. Den förklarar många gånger varför ämnen reagerar som de gör. Varför är vissa ämnen hårda och andra mjuka, varför löser sig vissa ämnen i vatten medan andra löser sig i bensin och varför kan metaller valsas till plåtar vilket inte ickemetallerna kan är några av de frågor som ett studium av den kemiska bindningen kan ge svar på.

Till studieenheten hör att du skall lösa studiearbete nr 1 och hemmalaboration 1 och 2.


I denna studieenhet ingår följande:
Gymnasiekemi A kapitel 4, 9 (sid 139-156), 10 ( ej sid 171-173), 11


Kunskapsmål med studieenheten
hittar du genom att klicka här


Studiehjälp
Lämpliga övningsuppgifter till denna studieenhet är:
4.1 – 4.8, 4.10 – 4.17, 4.19, 9.1 – 9.4, 9.6, 9.7, 10.1 – 10.10, 11.1, 11,2, 11.5, 11.7, 11.8, 11.11


Web-material
Webplatsen www.webelements.com/index.html rekommenderas i samband med att du studerar detta kapitel
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande