Studiehandledning Tabellsamling i Kemi Syra-basindikatorer
Syra-basindikatorer
Indikator Omslagsintervall
Färgändring
Sur
Basisk
tymolblått 1,2 – 2,8 röd gul
metylorange 3,1 - 4,4 röd gul
kongorött 3,0 – 5,0 blå röd
bromkresolgrönt 3,8 – 5,4 gul blå
metylrött 4,2 – 6,3 röd gul
lackmus 5,4 – 7,9 röd blå
bromtymolblått 6,0 – 7,6 gul blå
tymolblått 8,2 – 9,8 gul blå
fenolfthalein 8,2 – 10,0 färglös röd
alizaringult 10,1 – 13,0 gul violett
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande