Studiehandledning Studieenhet 2 Alkener, alkyner, halogenkolväten
Alkener, alkyner, halogenkolväten
En kolatom kan få tillgång till 8 elektroner ( bilda fyra elektronparbindningar) genom att dela två elektronpar med en annan kolatom (dubbelbindning). Kolväten som innehåller dubbelbindningar kallas alkener. Ändelsen –an har ändrats till –en i kolvätet. De två enklaste alkenerna är :

eten       och        propen

 
 
 
 
 
       
       
         
         En kolatom kan även dela tre elektronpar med en annan kolatom (trippelbindning). De kolväten som innehåller trippelbindning kallas alkyner. Ändelsen –an har ändrats till –yn i kolvätet. Två exempel nedan:

eten       och        propyn

 
               
               
               
               Halogenkolväten

Halogenkolväten kan härledas från de typer av kolväten som tidigare beskrivits genom att ersätta en eller flera väteatomer med en halogen, exempelvis klor. I övningen i att bygga molekylmodeller kommer du att undersöka om följande tre dikloretaner är likvärda:

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


samt om dessa tre dikloretener är likvärda:

         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande