Kurs Information Välkommen till studier i Kemi A
Välkommen till studier i Kemi A

Denna kurs är framtagen vid Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) och är tänkt att kunna användas vid olika former av distansstudier.

Material är en webb-baserad kurs i Kemi A och utgör ett komplement till läroboken Andersson, Sonesson, Stålhandske, Tullberg: Gymnasiekemi A (LIBER 47-01649-3). Detta webb-stöd kan även användas till andra läromedel.

Kursmaterial innehåller ett flertal animationer, bildspel med ljud, övningar där programvaror som finns att hämta gratis på Internet används, fullständiga lösningar till övningsuppgifterna i Gymnasiekemi A, studiearbeten och förslag på laborationer som kan utföras hemma. Övningsuppgifter, laborationshandledningar, studiearbeten och några sammanfattningar kan skrivas ut om så önskas.

Kursen är uppdelad i sex stycken studieenheter. Närmare beskrivning av dessa finner du i respektive studieenhet. Till varje studieenhet hör ett studiearbete och i de flesta fallen någon eller några hemlaborationer.

Hemlaborationerna är inte av den omfattning att de är tänkta att ersätta laborationer utförda på laboratorium. Syfte med dessa laborationer är att väcka intresse för ämnet kemi och låta den studerande få fundera och lösa experiment på egen hand. En del av laborationerna är sådana att man kan utföra dem med material som finns i hemmet eller kan införskaffas till en billig penning. Andra laborationer kräver dock kemikalier som måste delas ut från skolan. Här rekommenderas att arbeta i mikroskala.


Kursen Kemi A vänder sig till dig som är intresserad av grundläggande kunskaper i kemi och utgör basen för fortsatta studier i ämnet.

Kursen följer gällande läroplan för gymnasieskolan och komvux, och omfattar 100 gymnasiepoäng.

Det finns inte några formella förkunskapskrav, vi hoppas att du har goda matematikkunskaper innan du börjar läsa kemi, gärna kurs B.

Kemi A vid CFL möjliggör ett flexibelt lärande. Kursen är upplagd som distansstudier men med möjlighet till viss närundervisning i form av kursträffar antingen i Härnösand eller Norrköping.

Vi hoppas verkligen att du kommer att trivas med att studera kemi på distans.

Känn dig varmt välkommen!
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande