Studiehandledning Studieenhet 2 Jonbindning
Jonbindning
Olikladdade partklar dras till varandra. Positiva och negativa joner attraherar varandra och kan bilda jonkristaller. Den kraft som binder samman jonerna kallas jonbindning.

En jonkristall byggs upp av omväxlande positiva och negativa joner i ett mönster som bestäms av jonernas relativa storlek och laddning. Nedan visas i en animation hur en jonkristall kan tänkas skapas. Uppbyggnaden sker på så sätt att kristallen blir elektrisk neutral och jonernas laddning fördelas jämnt i kristallen.
En kemisk förening som är uppbyggd av joner kallas salt. Om de vita cirklarna föreställer natriumjoner och de gröna fluoridjoner så är detta en modell av en natriumfluoridkristall. Eftersom natriumjonen och fluoridjonen har lika stora laddningar men motsatta så kommer det att finnas lika många vita som gröna cirklar i figuren. Formeln för saltet skrivs NaF, vilket säger att föreningen innehåller lika många natriumjoner som fluoridjoner. Som du ser från animationen så kan man inte urskilja någon särskild NaF - enhet.

Om saltet hade varit uppbyggt av magnesiumjoner och fluoridjoner hade det behövts två fluoridjoner på varje magnesiumjon, eftersom denna senare jon har dubbelt så hög laddning. Formeln hade blivit MgF2.

Sammanfattningvis: Jonbindning binder samman joner av motsatta laddningar och bildar jonföreningar. I allmänhet är den positiva jonen en metalljon och den negativa en jon av en ickemetall. Föreningens formel anger förhållande mellan antalet positiva och negativa joner i föreningen.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande