Studiehandledning Studieenhet 2 Valenselektroner
Valenselektroner
En atom har aldrig fler än åtta elektroner i yttersta skalet. Elektronerna i detta skal kallas för valenselektroner. Dessa elektroner är av speciellt intresse därför att vid många kemiska reaktioner så är det valenselektroner som deltar i processen. Elektroner i fyllda skal innanför det yttersta skalet deltar inte i kemiska reaktioner och är därför ur kemisk synpunkt ointressanta.

Elektronerna i valensskalet parar ihop sig två och två och strävar efter att bilda fyra elektronpar. Elektronen har en rotation kring sin egen axel antingen medsols eller motsols. En medsols och en motsols roterande elektron bildar ett elektronpar. Atomer som innehåller icke parade elektroner kallas radikaler. Du har nog hört talas om fria radikaler.

Ädelgaserna har sitt yttersta skal fyllt. Det innebär att de alla har åtta elektroner i valensskalet förutom helium eftersom K-skalet endast rymmer två elektroner.

Nedan visas modeller av de sex ädelgasernas atomer. Endast valenselektronerna är medtagna.

Ädelgaser kännetecknas av att de är mycket stabila, de deltar inte gärna i kemiska reaktioner. Anledningen är att valensskalet är fyllt. Drivkraften bakom många reaktioner är att atomer vill få sitt valensskal fyllt, dvs få samma skal som ädelgaserna.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande