Studiehandledning Tabellsamling i Kemi Några fysikaliska konstanter
Några fysikaliska konstanter
Atommassenheten 1u = 1,66 · 10-27 kg
Elektronens massa m = 9,1096 · 10-31 kg
Protonens massa mp = 1,6726 · 10-27 kg
Neutronens massa mn = 1,6749 · 10-27 kg
Elementarladdningen e = 1,6022 · 10-19 As (C)
Faradays konstant F = 9,6487 · 104 As/mol
Molvolymen vid 273 K och 1,013 bar Vm = 22,414 dm3/mol
Avogadros tal formelenheter/mol NA = 6,022 · 1023
Allmänna gaskonstanten R = 8,314 J·mol-1·K-1
Absoluta nollpunkten -273,16 °C
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande