Studiehandledning Studieenhet 2 Strukturformler 1
Strukturformler 1
Framåt till nästa sidan

Alkaner

En alkan består endast av grundämnena kol och väte. Den enklaste alkanen är metan som endast innehåller en kolatom. Rita en kolatom och placera ut fyra bindningar


Klicka på bilden för att placeras ett väte på varje bindning (streck).


Nu har kolet fyra bindningar och varje väte en. Detta sätt att skriva en formel kallas för strukturformel. Ett annan sätt att skriva formeln för metan är CH4 vilket kallas för summaformel.Kol kan binda en annan kolatom. Låt oss binda samman två kolatomer.Klicka på bilden för att sätta ut väteatomer på de tomma bindningarna.

Detta är strukturformeln för etan med summaformeln C2H6


Bläddra vidare för fler kolväten.

Framåt till nästa sidan
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande