Studiehandledning Studieenhet 2 Jonförening sammansättning
Jonförening sammansättning
En jon är en atom eller en grupp av atomer som är elektriskt laddade. En positivt laddad jon kallas katjon och en negativt laddad jon kallas anjon. Positiva joner och negativa joner kan tillsammans bilda jonföreningar som kallas salter. Laddningen hos de ingående jonerna bestämmer hur stor del av saltet som består av de olika jonerna. En egenskap hos salter är att de ofta är lättlösliga i vatten. Vissa viktiga undantag finns.

I programmet Chemland finns en övning som illustrerar bildning av jonföreningar. Du kan kombinera 10 olika vanliga negativa joner med tio vanliga positiva joner för att bestämma namn, kemisk formel och hur lösligt saltet är i vatten.

Du kan läsa mer och ladda ner Chemland från denna länk.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande