Kurs Information Hur kommer jag igång?
Hur kommer jag igång?

Börja med att kontakta den lärare som du blivit tilldelad antingen per telefon eller e-post.

Vid den kontakten planeras dina kemistudier dels val av laborationsform och dels om något material ytterligare ska rekvireras.

Tänk på att följa studieanvisningen. I denna hittar du en detaljerad beskrivning av kursens uppläggning och vilka sidor i läroboken som du skall läsa. I varje studieenhet finns en beskrivning i detalj vad du ska kunna då du har studerat den. Till studieenheterna hör ett antal övningar, animationer och sammanfattningar. Dessa kan i flertalet fall skrivas ut.

Det kan vara lämpligt att redan nu ladda ner programmet Chemland 5. Detta program har en storlek på 7 MB. Det tar ungefär 20 minuter att ladda ner detta med hjälp av ett 56 kbit modem. Gör detta på morgonen, då är det lite trafik på nätet.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande