Studiehandledning Studieenhet 3 Övningar
Övningar

Vill du kunna skriva ut denna sida klicka här


1.
Cu(s) + O2(g) Cu2O(s)
2.
H2(g) + O2(g) H2O(g)
3.
Na(s) + Cl2(g) NaCl(s)
4.
CO2(g) + H2O(l) C6H12O6(s) + O2(g)
5.
H2(g) + N2(g)) NH3(g)
6.
CaF2(s) + H2SO4(aq) HF(g) + CaSO4(aq)
7.
NH3(g) + O2(g) NO(g) + H2O(g)
8. Skriv den balanserade reaktionsformeln då kol brinner i luft varvid koldioxid bildas. Tips! Vilket ämne i luften är det som reagerar med kolet
9. Skriv den balanserade reaktionsformeln då kol brinner i luft men luft tillförseln är otillräcklig och kolmonoxid bildas.
10. Då rörsocker C12H22O11 förbränns i syrgas bildas koldioxid och vatten.
Skriv reaktionsformeln
11. Skriv reaktionsformeln och balansera den, för den reaktion där aluminiumoxid, Al2O3 bildas ur grundämnena.


Klicka HÄR för att kontrollera dina svar
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande