Kurs Information Uppläggning av kursen
Uppläggning av kursen

Denna webkurs är tänkt som ett stöd till läroboken Andersson, Sonesson m fl: Gymnasiekemi A (LIBER 47-01649-3).

Kemikursen är uppdelad i sex studieenheter. För närmare beskrivning av dessa se studieanvisningen.

Till studieenheterna hör fyra studiearbeten och några hemlaborationer. Dessa ska du skicka till din lärare för granskning. Dessa är obligatoriska och studiemedelsgrundande.

Till kursen hör även en kursträff.

[datum] Tre laborationsdagar ([tid] - [tid]).

 

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande