Studiehandledning Tabellsamling i Kemi Spänningsserien
Spänningsserien
i sur miljö

     K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Cl O Au Pt

                 reducerande förmåga avtari neutral miljö

     K Ba Ca Na Mg Al H Zn Fe Ni Sn Pb Cu Hg Ag Cl O Au Pt

                 reducerande förmåga avtar
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande