5 Språkstruktur Klockan Klockan 1 Skriv ut Skriv ut

Klockan 1

 
Klockslag uttrycker man genom att säga "den femte timmen" för klockan fem: as-saa´a(t-u) l-khaamisa, eller den tredje timmen för kl. 03.00. Eftersom bestämda artikeln på siffran (al-khaamisa) kommer direkt efter så uttalas femininändelsen ta marbuta på as-saa´atu (timmen).
as-saa´a (tu) l-waaHida
(klockan ett, ordagrant: "den första timmen")
الساعة الواحدة
 
Kl. 02.00 as-saa´a (tu) th-thaania (klockan två )
  الساعة الثانية
Kl. 04.00 as-saa´a (tu) r-raabi´ (klockan fyra )
  الساعة الرابعة
Kl. 08.00 as-saa´a (tu) th-thaamina (klockan åtta )
  الساعة الثامنة
Kl. 12.00 as-saa´a (tu) l-thaaniat ´ashara (klockan tolv )
  الساعة الثانية عشرة
Om klockan är halv fem så säger man as-saa´a(t-u) r-raabi´a wa n-nuSf "den fjärde timmen och en halv". NuSf står i bestämd form (al-nuSf, blir ju n-nuSf)
as-saa´a (tu) th-thaalitha wa n-nuSf
(halv fyra)
الساعة الثالثة والنصف
 
Kl. 05.30 as-saa´a (tu) l-khaamisa wa n-nuSf (halv fyra)
  الساعة الخامسة و النصف
Kl. 06.30 as-saa´a (tu) s-saadisa wa n-nuSf (halv sju)
  الساعة السادسة والنصف
Kl. 10.30 as-saa´a (tu) l-´aashira wa n-nuSf (halv elva)
  الساعة العاشرة و النصف
Kl. 11.30 as-saa´a (tu) l-Haadiat ´ashara wa n-nuSf (halv tolv)
  الساعة الحادية عشرة والنصف
 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004