5 Språkstruktur Ordstammar Genomgång Skriv ut Skriv ut

Ordstammar- genomgång

 
 

Alla regelbundna ord i arabiska bygger på en stam med tre konsonanter. Dessa konsonanter kallas ofta radikaler. Som grundord, "mall", för olika böjningar och ordtyper använder man ordet فَعَلَ [fa´ala], ”göra ”. Första radikalen står i ordets början till höger. Denna grundform är den man söker på i lexikon etc. Demn forma aom används är perfekt maskulinum 3.e person singularis, alltså : han gjorde/har gjort. Man förkortar radikalerna så här: R1 R2 R3

Peka på figuren med markören!

Genom att variera ordformen med de tre konsonanterna/radikalerna, faa`, ayn och lam, skapar man olika slags ord. Ett exempel kan du se nedan. Reglerna för olika ord fungerar mest som vägledning, det är inget du behöver lära utantill.
 

Subjekt på arabiska är فاعل [fa´il] ”görare”, ett aktivt particip. Man lägger in ett långt a, ett alif mellan första och andra radikalen. Exempel på denna ordtyp är كَاتِب [katib], (skrivare eller författare) av kataba (skriva) samt många egennamn som Fayiz (فايز), Khalid (خالد) eller ´adel (عادل) samt adjektiv som shaaTer (شاطر) (intelligent/duktig) eller jaaHiZ (جاحظ) (glosögd).

Peka på figuren med markören!

 

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004