4 Läs och skriv Skriv arabiska ord Skrivövning 3 Skriv ut Skriv ut

Skrivövning 3

 
           
Skriv följande ord på arabiska med tangentbordet. Markera texten, klipp ut och klistra in i ordets textfält för att jämföra med texten till höger. Titta noga på transkriberingen, om det står ´ayn (´) eller hemza (`) och om det står emfatisk (S) eller vanlig (s) bokstav.
           
rafiiq khamsa(t)
aZ-Zarf sitta(t)
waaHid `arba´(t)
ithnaan ´ashara(t)
           

 

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004