5 Språkstruktur Plural Genomgång Skriv ut Skriv ut

Genomgång

 
 
Arabiskan har 3 numerus (former som berättar om antal): singularis, dualis och pluralis.
Singularis är ental.
Dualis är 2 stycken, alltså en speciell plural för parvisa saker.
Plural i arabiska gäller alltså för saker som är fler än 2.
 
Exempel på dualis är då man talar om parvisa saker som t.ex. ögon ´aynaani (عينان), av öga ´ayn (عين) eller öron, läppar eller fötter etc.
 
Men dualis gäller också t.ex. 2 kor, 2 hus etc.
Två kor blir baqarataani (بقرتان) av ko baqara (بقرة) etc. T: et före ändelsen -aani beror ju på att ko är femininum. (Klassiskt: ko=baqara-t-un).
Det finns både regelbunden och oregelbunden (bruten) plural. Den regelbundna maskulina pluralen använder man ofta om det är fråga om människor och regelbundna ord.
muslimer blir muslimuuna (مسلمون) av muslim muslim (مسلم)
 
Feminina ord slutar som bekant oftast i singularis på ta marbuta som uttalas –ah om ingen ändelse följer. I plural blir ändelsen – aat,
lärarinnor mudarrisaat (مدرسات) av lärarinna mudarrisa (مدرسة)
Typiskt för arabisk plural är att femininform markerar en eller ett. Vissa ämnesord har pluralbetydelse i grundform. Då skapar man ental genom att lägga till feminina ändelsen ta marbuta.
Vill man specificera att det rör sig om en ko säger man baqara (بقرة), annars baqar(بقر), kor.
eller ett träd shajara (شجرة) av shajar (شجر), träd.

 

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004