6 Kultur Beskrivning Skriv ut Skriv ut

Modulen innehåller:

 

 

 
Allmänt om det arabiska språket
 
Introduktion till arabvärldens geografi
 
Introduktion till arabisk konst
 
Introduktion till arabisk kultur och traditioner i arabländer
 
Introduktion till arabisk
  matkultur
Utsikt över Nilen i Kairo
     
Introduktion till Islam  
   

 

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004