5 Språkstruktur Bestämd form Genomgång Skriv ut Skriv ut

Genomgång av bestämd form

 

Ord i bestämd form har ofta bestämd artikel. Den bestämda artikeln (al-) ser ut så här:

-ال
 
al-kitab-u, boken
الكِتَابُ
Alifet:et i bestämda artikeln är av ett speciellt slag som kallas ungefär: förbindelsens alif. Det är inget riktigt a, utan binder ihop ordet med föregående ord, t.ex. rasuulul-llahi,Guds profet, istället för Rasuul-u al-llahi. I bestämd form har orden ändelsen-u, -a eller -i, om ändelsen hörs.
hiya fi l-bayt: Hon är i huset
هي في البيتِ
 
I genitivkonstruktioner har det ägda ordet alltid bestämd form (men man skriver aldrig bestämd artikel). Sista bokstaven i ordet sayyara är ta marbuta. Det är alltså ett feminint ord.
sayyaarat-u Samiir: Samirs bil
سَيّارة سمير
 
Se formen på adjektivet som hör till ordet:Adjektivet som beskriver ordet har också ta marbuta. Det står också i bestämd form: al-jadiida, eftersom bilen är ägd.
sayyara(t-u) Samir (a)l-jadiida(t-u): Samirs nya  bil.
سَيّارة سمير الجديدة
g
Samma sak gäller då man använder ”ägandesuffix”:
Din bok heter: kitaabu-ka, hans bok:kitaabu-hu och vår bok: kitaabu-naa. Det ägda har alltid bestämd form fast det inte syns.
kitaabu-hu al-jadiid: Hans nya bok
كِتابُهُ الجديد
 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004