5 Språkstruktur Ordgrupper Genomgång Skriv ut Skriv ut

Genomgång

 
 
Du har redan fått en inblick i arabiskans 3-radikalsystem. Fast man hör ett ord första gången kan man alltså ofta kan gissa vilken stam ordet har. Man kan dessutom se vilken typ av ord det är. Gå gärna tillbaka till schemat under Ordstammar för att se de vanliga prefixen, infixen och prefixen.
 
Adjektiv har ofta en särskild form och liksom yrken. Verb följer bestämda mönster, men det finns en mängd olika former, t.ex. beroende på person och tempus (tempus=verbens tidsaspekt, sker det som händer nu eller igår eller imorgon?
 
En särskild ordgrupp är s.k. "Yrkesnomen" (alltså substantiv som anger yrken). De har formen fa´´aal. Den 2:a radikalen är dubbel och mellan 2:a och 3:e radikalen finns långt -aa- som infix.
T.ex: tabbaakh (طبّاخ), kock, av tabakha (طبخ), laga mat:
Andra ex: fannaan (فنّان), konstnär, av fann (فنّ), konst, eller: Haddaad (حدّاد),
smed, av Hadiid (حديد), järn
 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004