Kursinformation Skriv ut Skriv ut

Kursinformation

 BASAR är en kurs i arabiska för nybörjare. Målet är främst att man skall lära sig bokstäverna och kunna läsa och skriva enkla ord. Ljudet och uttalet är mycket viktigt, även i enkla ord. (t.ex. hrr med vanligt h betyder katt, medan Hrr med emfatiskt uttal betyder fri..) Därför finns mycket ljud i kursen. Uttalet hörs om du klickar på den lilla högtalarknappen (ser ut som en slags megafon). Då du gått igenom moduernal 1-2 har du fått en första inblick i det arabiska språket. I Modul 4 (Läs och skriv) får du öva på att läsa och skriva arabiska ord och fraser. Modul 3 (Ord) samt modul 5 (Språkstruktur) ger möjlighet till övning i ordförråd samt inblick i arabisk språkstruktur. Modulerna 3 och 5 fungerar även som uppslagsdel för ord respektive grammatik. Modul 6 (Kultur) är tänkt lite som inspiration. Den ger en första inblick i det arabiska köket och en introduktion till religion m.m.

På många sidor där arabiska ord presenteras finns de med små arabiska bokstäver inom parentes. Detta är tänkt som en slags referens så att man inte lär in fel stavning el.dyl. Om du tycker att det är svårt att läsa den lilla texten kan du gå in på "Visa" i längst upp i webläsarens (t.ex. Internet Explorer) meny. Välj "Textstorlek" och "Större" eller "störst" för att se den arabiska texten större. Detta stökar ofta till layouten, så ändra gärna tillbaka till "Mellan" när du går vidare.

En grundtanke med hela kursen är att man repeterar istället för att få antal rätt och fel i efterhand. Övningar kontrolleras av dig själv med facit. T.ex. i övningarna på bokstävernas ljud: Du lyssnar till ljudet och söker rätt tangent på tangentbordet. Om du klickar på en annan tangent hör du den bokstavens ljud. Om du klickar rätt får du själv anstränga dig för att höra om det låter exakt likadant. På detta sätt undviker man att bara lära in svarsalternativen i en viss ordning el. dyl.

Börja med att bekanta dig med språkets ljud och struktur i Modul 1: Hälsningar. Här är alla ord transkriberade till svenska. Du får t.ex. veta hur man säger mor,far syster etc, öva på hur man gör enkla meningar av typen: "jag heter Ahmed", "hon är min mor etc. Läs igenom sidorna och öva. Gå tillbaka till t.ex. pronomen eller presentationer för att repetera om du glömt.
Modul 2: Bokstäver är en noggrann genomgång av alfabetet. Här övar du på bokstäverna i det arabiska alfabetet. Man går igenom bokstäverna 7 i taget och övar bl.a. på att försöka passa ihop rätt bokstav med rätt ljud.

Läs om förkunskaper och utrustning

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004