3 Ord Beskrivning Skriv ut Skriv ut

Modulen innehåller:

 
   
Information om arabiskt talspråk
 
Användbara dialoger och fraser
 
Genomgång av olika ordklasser
 
Ett första arabiskt ordförråd
 
Temaordlistor,t.ex.: kroppens delar etc
 
Ett svenskt-arabisk lexikon med ca 250 ord kompletterat med ljud.
 
Ordet Allah skrivet med arabisk kalligrafistil

 

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004