5 Språkstruktur Verb-tempus Perfekt Skriv ut Skriv ut

Perfekt

 

Arabiskans tempussystem är annorlunda än t.ex. svenskans. Man skiljer på perfekt (avslutad handling) och imperfekt (pågående handling).

 

Exempel på perfekt: Kuntu fi al-quds (Jag var i Jerusalem). Perfekt används för dåtid och avslutad handling. Om man vill beskriva en dåtida pågående handling säger man: Kunt adrusu, (Jag brukade studera, "Jag var studerande"). Regelbundna verb har samma ändelse hela tiden. Ändelserna klistras på stammen i alla regelbundna verb, se nedan. Mittenvokalen kan dock variera, t.ex. som mellan kataba (skriva) och shariba (dricka). Orden stavas enligt transkriberingen, med bokstaven taa för katabat, katabta, katabti och katabtu. I plural skrivs katabuu med waaw samt alif, fast alifet hörs inte. Katabtum skrivs med taa+miim och katabnaa med nuun + alif.

 
Singularis "skrev"     Pluralis "skrev" 
katab-a (كَتَبَ) han skrev katab-uu (كَتَبوا) de skrev
katab-at (كتبَتْ) hon skrev katab-tum (كَتَبْتُمْ)  ni skrev
katab-ta (كتَبْتَ) du(m) skrev katab-naa (كتَبْنا) vi skrev
katab-ti (كتَبْتِ) du (f) skrev    
katab-tu (كتَبْتُ) jag skrev Dualis  "skrev"  
      katab-aa (كتبا) de 2 skrev
      katab-tumaa (كتَبْتُما) ni 2 skrev
         
Singularis "drack"   Pluralis"drack"
sharib-a (شَرِبَ) han drack   sharib-uu (شَرِبوا) de drack

sharib-a (شَرِبَتْ)

hon drack   sharib-tum (شرِبْتم) ni drack
sharib-ta (شَرِبْتَ) du (m) drack  sharib-naa (شرِبْنا) vi drack
sharib-ti (شَرِبْتِ) du (f) drack      
sharib-tu (شَرِبْتُ) jag drack   Dualis "drack"  
      sharib-aa (شرِبا) de 2 drack
      sharib-tumaa (شرِبْتُما) ni 2 drack
 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004