5 Språkstruktur Kasus Genomgång Skriv ut Skriv ut

Genomgång

 
Vilket kasus ett ord står i beskriver bl.a. ordets roll i en mening. För att förstå hur en mening är uppbyggd använder man meningsbyggnad, (syntax).
w
Kasus används också i olika uttryck, t.ex. ägande, tidsuttryck, tilltal eller beskrivning samt efter prepositioner.
w
Predikat och predikatsfyllnad.
Man börjar med att fråga sig vem som gör något, vad som händer. Det som händer är predikat. Vi tar en enkel exempelmening t.ex.: Jag äter. Äter är predikat, det svarar på vad som händer. Om verbet är av typen "vara/bliva/heta/kallas" så händer inget i egentlig mening. i en mening av den typen kallas det som händer predikatsfyllnad t.ex.: AHMed är lärare. Här utgörs predikat (predikatsfyllnad av "är lärare". I arabiska utgörs en mening ofta av 2 ord, t.ex: Ana Taalib "Jag är student"
w
Vad är "Taalib" i denna mening?
w
Subjekt
Subjektet är den som gör något, aktören, alltså "Jag" i meningen "Jag äter" eller "AHmed i meningen "AHmed är lärare"
w

Objekt

Objektet är den som man gör något med. T.ex. "bok" i meningen "Jag läser en bok". Eller "AHmed" i meningen "Hunden bet AHmed".
w
Vad är "bet" i denna mening?
Vad är "hunden"?
 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004