5 Språkstruktur Beskrivning Skriv ut Skriv ut

Modulen innehåller:

 
   
Allmänt om arabisk språkstruktur
 
Arabiska grammatiska böjningsstrukturer som t.ex. kasus, genus och numerus
 
Arabiska ordstammar och stamformer
 
Arabiska ordgrupper och ordformer
 
Ordklasser som verb, adjektiv och
Gammal stavning av Manat, namnet på en förislamisk gudinna från Meckaområet.
  pronomen © M. Oldenmark, 2004
   
Arabiska verbformer  
   

 

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004