2 Bokstäver Beskrivning Skriv ut Skriv ut

Modulen innehåller:

 
   

Introduktion till de arabiska tecknen
 

Genomgång av alfabetets bokstäver
 

övning i att forma bokstäverna
 

regler och grupper av bokstäver
 

arabiska siffror och andra
tecken
 

pedagogiska övningar och
Invid födelsekyrkan i Betlehem finns ett slags öppet Atrium
  animationer  
     

 

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004