5 Språkstruktur Genus Genomgång Skriv ut Skriv ut

Genomgång

 

I det arabiska språket finns bara två genus: maskulinum och femininum. De allra flesta feminina ord slutar på ta marbuta,(ة) som uttalas som -a om ordet står ensamt eller sist i en mening.

q q
t.ex. مدينة, medina, stad
Men om en ändelse fogas till ordet, eller om ordet åtföljs av t.ex. den bestämda artikeln al-, så uttalas det som vanligt t  
t.ex. مدينته, madiinatuhu, hans stad
eller حبيبتي, Habibati, min älskling
 
Färger i femininum har en lite annorlunda form: فَعْلاء fa´laa`. (Denna form gäller även för femininum av adjektiv som blind eller döv).
Svart heter (سوداء) saudaa`
röd heter (حمراء) Hamraa`
och vit (بيضاء) bayDaa`etc
 
Även elativ har en särskild femininform som slutar på yaa utan prickar: فُعْلَى fu´laa.
Större heter (كبرى) kubraa
och mindre (صغرى) Sughraa.
 
Alla ord tillhör ett av desa två genus, men i vissa fall är det inte helt logiskt vilket genus ordet har. Ett litet antal ord utan ta marbuta som ändå är feminina kan man lära sig.Exempel:
jord arD (أرض)
sol (شمس) shams
eld (نار) naar
hus (دار) daar
själ/själv nafs (نفس)
 

Den feminina genusändelsen används faktiskt också som en pluralform vid bruten maskulin plural, (t.ex. kilaab jadiida (كِلابٌ جديدةٌ ) =nya hundar). Detta gäller inte om substantivet betecknar personer, alltså män. Dessutom används feminin form då man skriver maskulin plural 1-10,så att feminina ord står i maskulin form och maskulina ord i femininum.

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004