Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Kraftekvationen - övningar

Här kommer några enkla övningar på kraftekvationen.
Gör beräkningar, tänk efter och prova sedan i simuleringen nedan.

Räkna med g = 10 N/kg
 1. Dragkraften är 8 N, vagn + lådor väger 4,0 kg, ingen friktion verkar på lådan. Hur stor blir lådans acceleration.
  Svar:

  Lådans acceleration blir 2,0 m/s2

 2. Samma värden som föregående men nu med en friktionskoefficient på 0,10. (Friktionskraften beräknas som friktionskoefficient* lådans tyngd)
  Svar:

  Lådans acceleration blir 1,0 m/s2
  (Den accelererade kraften blir 4,0 N)

 3. Hur stor dragkraft behövs för en acceleration på 2,0 m/s2 då vagn + lådor väger 2,0 kg. Friktionskraften är 2,4 N.
  Svar:

  De behövs en dragkraft på 6,4 N

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande