Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Laboration, följa grafer

Övning:  Läge - tid graf  /  Hastighet - tid graf

Prova de tre varianterna av "Läge tidgraf" och "Hastighet tidgraf". Svara sedan på frågorna längre ner på sidan.

Använd muspekaren för att flytta på bilen. Prova först att dra bilen fram och tillbaka för att få en känsla för hur det fungerar. Observera grafen. Eventuellt händer ingenting förrän man väljer "Läge tidgraf " eller "Hastighet tidgraf "

Man kan behöva gå in i Kontrollpanelen - Mus och ta bort eventuell pekaracceleration (eller något liknande namn) så att musen blir "linjär". Man kan också ställa in en långsammare pekarhastighet om man tycker att det blir bättre.


Återställ
Frågor på lägesmatchningen:
  1. Graf 1: Vad heter den rörelse som bilen utför mellan 5 och 10 s? Svar:
  2. Jämför graf 1 med graf 2. Beskriv skillnad och likhet. Svar:
  3. Graf 3: Vad händer vid tiden 5 s? Svar:
Frågor på hastighetsmatchningen:

Det var inte alls lätt att matcha graferna så försök att med ord beskriva:

  1. Graf 1. Svar:
  2. Graf 2. Svar:
  3. Graf 3. Svar:

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande