Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Bromssträcka

Du skall här studera omvandlingen från rörelseenergi till friktionsarbete. I simuleringen kommer även reaktionstiden med, men det kan vi bortse från här.

(Tryck på [reset] och sedan [Start]. Tryck [Bromsa] när trafikljuset blir röd. Efter du har ändrat något värde, tryck på enter för att värdena skall gälla. Använd . som decimal.)

(Vi brukar beteckna friktionskoefficienten med µ.)

Provkör appleten. Stämmer den med modellen att rörelseenergin

  mv2
E = 
  2

övergår i friktionsarbete

W = Ff · s

där Ff är friktionskraften vid bromsning och beräknas med formeln Ff = µ·mg, s är bromssträckan.

Om man sätter uttrycken för rörelseenergi och bromsarbete lika så ser man att m kan förkortas bort. Gör en härledning av s!

Härledning
s = W/Ff = (mv2/2)/(µ·mg)=v2/(2µ·g)

Tänk efter: Om man endast räknar med friktion mellan däck och väg, har man då inte glömt bort någon annan bromsande kraft?
Svar:

Kraften från luftmotståndet, denna är inte försumbar vid höga hastigheter.


 1. Du kör i 50 km/h, vad händer med bromssträckan om hastigheten fördubblas? (µ = 0,8)
  Svar:

  Bromssträckan ökar från 12,3 m till 49,2 m. Bromssträckan blir fyra gånger längre när hastigheten fördubblas.

 2. Hur mycket minskar bromssträckan om du bromsar från 50 km/h i stället för att bromsa från 70 km/h? (µ = 0,8)
  Svar:

  Bromssträckan minskar från 21,1 m till 12,3 m det vill säga nästan halveras.

 3. Det kommer snö och friktionskoefficienten minskar från 0,8 till 0,2. Vad händer med bromssträckan?
  Svar:

  Den ökar från cirka 40 m till ungefär 160 m!
  4 gånger längre!

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande