Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Tröghetslagen eller Newtons första lag

Tröghetslagen säger att varje föremål förblir i vila eller likformig rörelse om summan av samtliga krafter som verkar på föremålet är lika med noll.

Några exempel:

1.

En rymdsond, långt bort från alla planeter och stjärnor, rör sig med raketmotorerna avslagna, med en fart av 5 km/s i riktning mot Alfa Centauri (vår närmsta stjärna förutom solen), hur rör sig rymdsonden om ett dygn? Om ett år?

Svar:
Fortfarande i samma fart och riktning. För att få raketen att ändra fart eller riktning behövs en kraft. Hur denna kan uppkomma i rymden förklaras i delen "Newtons 3:e lag".
rymdsond

2.

En låda dras med konstant hastighet med en dragkraft på 10 N längs golvet. Hur stor är friktionskraften på lådan?
Vad tror du?

Svar:
  • Om Fd > Ff så ökar lådan farten
  • Om Fd < Ff så minskar lådan farten
  • Bara om Fd = Ff så deras samlade verkan = 0, är hastigheten konstant.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande