Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Newtons lagar - Målbeskrivning

Du skall efter avsnittet Newtons lagar:
  • känna till och ge exempel på tröghetslagen
  • känna till och kunna göra beräkningar på kraftekvationen, även då flera krafter verkar
  • känna till och ge exempel på Newtons 3:e lag.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande