Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Kraftekvationen, resonemang

Detta experiment är till för att åskådliggöra sambandet mellan kraft, massa och acceleration.

Låt vagnen påverkas av en kraft genom att dra ut en kraftpil från markeringen på vagnens högersida.

Friktionen är satt till noll, så den enda kraft som verkar på vagnen är den dragkraft du använder.

Det går också att variera vagnens totala massa genom att lägga på ett önskat antal lådor. (Klicka på + eller –)

Vagnen väger 2,0 kg och varje låda 1,0 kg.

Undersökningar:

  1. Behåll vagnens massa 2,0 kg. Prova med olika kraftstorlekar, observera accelerationen i varje försök. Samband?
  2. Gör samma sak fast med några andra massor.
  3. Prova att lasta på vagnen olika mycket, men behåll samma kraft vid varje försök. Slutsats?
  4. Om den lastade vagnen väger 4,0 kg och accelerationen skall bli 1,5 m/s2. Hur stor måste kraften vara? Beräkna och prova sedan.

Kommentar

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande