Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Effekt

En person springer uppför trappor, tre våningar upp på 20 sekunder.
En annan person promenerar lugnt samma trappor på 1 minut och 40 sekunder.
De utför båda samma arbete (mgh) men det är ändå en skillnad på vad de uträttar. (Om inte annat så i puls.)
Den storhet som beskriver skillnaden i vad de uträttar kallas effekt (storhetsbokstav P, från engelskans power) och den handlar inte bara om utfört arbete utan tar också hänsyn till tiden på vilket arbetet utförs.
Vi definierar effekt som

Effekt är arbete per tidsenhet eller P = W / t

detta ger enheten 1 J/s, vilken vanligtvis kallas W efter den skotske fysikern James Watt (1736 - 1819).

Läs mer om James Watt http://sv.wikipedia.org/wiki/James_Watt


Det är olyckligt att bokstaven W används i två betydelser. Dels som storhetsbeteckning för arbete W , dels som enhet för effekt W. En liten tröst är att storheter skall skrivas med kursiv stil , medan enheter skrivs med vanlig stil.

En äldre enhet för effekt var Hästkraft.

1 Hp = 33 000 ft · pound-force · min -1

1 Hk = 735,5 W
(utom i engelskspråkiga länder där 1 hp (horsepower) = 745,7 W)
Exempel:
Vi kan beräkna effektutvecklingen hos personerna i inledningstexten. Båda väger 80 kg och trappan är 10 m i vertikal led.
Utfört arbete blir då  W = mgh  och effekten kan beräknas P = mgh/t.

1) Den första personen springer på 20 s, detta ger effekten:

     P = mgh/t = (80 · 9,82 · 10)/20     W = 392,8   W ≈ 400W

2) För den andra långsammare personen blir effekten (1minut 40 sekunder = 100 s)

     P = mgh/t = (80 · 9,82 · 10)/100     W = 78,56   W ≈ 80W


Olika effekt exempel

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande