Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Lyfta en låda

Nu skall vi studera lyftarbete.
För att lyfta en låda så måste man lyfta med en kraft ( F ), lika stor som tyngdkraften på lådan ( mg ).

Om vi dessutom lyfter lådan till höjden h meter, har vi utfört arbetet

W = F · h =
mg · h = mgh  

Studera appleten på länken: "Force and Work-Applet" | Alternativ

Man kan flytta lådan på olika sätt:
 • Med muspekaren,
 • Med att klicka på pilknapparna uppe till vänster i bilden.
 • Samt med de vanliga piltangenterna.
 • Reset, återställer
 • mu, är fri ktionskoefficienten mot golvet
 • m, är lådans massa.

Övningar till "Force and Work-Applet"

 1. Lyft lådan till 1m-nivån, stämmer arbetet (Work) med uttrycket mgh? Prova med fler nivåer.
 2. Lyft lådan till en viss höjd, sänk ner till ursprunget igen, hur stort blir utfört arbete?
 3. Lyft lådan rör den även i sidled hit och dit, sedan tillbaka till ursprunget, utfört arbete?
 4. Rör lådan i sidled efter golvet, prova med olika "mu" värden.
 5. Det finns ingen skala i x-led, skulle man kunna bestämma den på något sätt?

  Förslag till svar:

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande