Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Newtons 3:e lag

Newtons tredje lag säger att:
Alla krafter uppträder parvis och motriktade.

Man kan också säga så här:
Det finns ingen ensam kraft, för varje kraft som verkar på ett föremål finns en lika stor och motriktad kraft (någonstans).

Ett tips för att hitta paret av ”kraft och motkraft”, eller ”aktionskraft och reaktionskraft” som de också kallas är:

Aktions och reaktionskraften verkar inte på samma kropp.
Tyngdkraften och normalkraften som verkar på en låda på ett bord är alltså inget sådant par.

Vi skall se på några exempel.

Exempel 1

Tumme som trycker in ett häftstift. Två kraftpilar som visar krafterna.Tumme som trycker in ett häftstift. En kraftpil som visar kraften. Om jag trycker på ett häftstift mot en vägg med kraften 100 N så utövar häftstiftet en lika stor kraft på min tumme tillbaks. (det är den som gör ont)

Tumme som trycker in ett häftstift. Två kraftpilar som visar krafterna.Samtidigt kan man säga att häftstiftet trycker mot väggen med kraften 100 N och väggen trycker tillbaks på häftstiftet med en lika stor kraft.

Exempel 2

Exempel 3

Var finns motkraften till tyngdkraften?

Person som står på en jordglob. Kraftpil som visar dragningskraften.Person som står på en jordglob. Kraftpil som visar dragningskraften och kraftpil som visar motkraften.

Jorden påverkas av en lika stor kraft som du påverkas av den. [Visa bild]

Exempel 4

Om man ser ordet reaktionskraft så kommer man kanske att tänka på rea-motor eller reaktionsmotor som det egentligen heter.
Dessa bygger på att då motorn kastar ut material (avgaser) åt det ena hållet så får raketen en reaktionsskraft åt motsatt håll.

Vi kan se på denna effekt med hjälp av en liten raket vi har i labbet.

Först så pumpar vi raketen med så mycket luft vi kan.

Sedan fyller vi raketen med 1/3 vatten och pumpar så hårt vi kan.

Det blev skillnad! Varför? Fundera på detta.

Exempel 5

Vi skall nu se lite mer i detalj på krafter och motkrafter.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande