Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Arbete, Energi och Effekt - Målbeskrivning

Du skall efter avsnittet Arbete, Energi och Effekt:
  • kunna hantera begreppen arbete, potentiell energi och kinetisk energi
  • ha kännedom om energiprincipen och energiomvandlingar
  • kunna göra beräkningar på energiprincipen
  • kunna hantera begreppet effekt
  • förstå skillnaden mellan energi och effekt
  • kunna göra enkla uträkningar med verkningsgrad

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande