Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Acceleration

Acceleration definieras som hastighetsändring per tidsenhet.

  • a = acceleration
  • v = hastighet
  • t = tid

Enheten i SI-systemet blir m/s2

Likformig rörelse

Likformig rörelse betecknar en rörelse som inte ändras över tiden, det vill säga har konstant hastighet. Accelerationen är då noll.

Likformigt accelererad rörelse

En rörelse där accelerationen är konstant kallas likformigt accelererad. Ritar man en v(t)-graf så beskrivs denna rörelse av en rät linje.

Olikformigt accelererad rörelse

Om accelerationen inte är konstant kallas rörelsen olikformigt accelererad.
I en v(t)-graf så beskrivs alltså rörelsen av en kurva av något slag.

Här måste vi prata antingen om medelacceleration (mellan två tidpunkter):

 

Eller om momentanacceleration (i en viss tidpunkt):

Momentanhastigheten kan bestämmas praktiskt på så sätt att man ritar en tangent till kurvan i punkten och sedan bestämmer man tangentens lutning.

Undersökning: Är leksaksbilens rörelse likformigt accelererad?

Filmen är tagen med en kamera som tar 25 bilder i sekunden, det är alltså 0,04 s mellan två på varandra följande bilder.

Kör filmen några gånger för att se rörelsens karaktär.

Du ska nu göra en v(t)-graf över rörelsen.

Vi har med hjälp av ett videoanalysprogram läst av läget på bilen vid var 5:e ruta med start på bildruta 1.

Ruta nr tid (s) läge (m) v (m/s)
1 0,0 0,002 -
6 0,2 0,011 v1
11 0,4 0,058  
16 0,6 0,142  
21 0,8 0,263  
26 1,0 0,430  
31 1,2 0,632  
36 1,4 0,870  
41 1,6 1,137 -

 

För att få ett mått hastigheten i en viss tidpunkt, exempelvis vid t = 0,2 s så tag differenserna mellan värdena för en punkt före och en punkt efter.

Fortsätt på samma sätt.

Visa färdig v(t)-graf

Färdig v(t)-graf

Kommentar

Denna blev ju en hyfsat rät linje. Alltså kan vi säga att rörelsen är ganska nära en ”likformigt accelererad rörelse”. (accelerationen är konstant)

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande