Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Kraftekvationen, laboration

Syftet är att göra en laboration som visar Newtons andra lag F = ma
(Kraftekvationen eller Kraftlagen)

En vagn accelereras av en dragvikt. Vagnens massa och dragviktens massa kan varieras. Då vagnen släpps iväg visas dess hastighet när den passerar respektive fotocell. Passer-tiden mellan fotocellerna ges också. Ur dessa värden kan sedan vagnens acceleration beräknas.

Undersökningar:

Tabell 1
Rita graf över accelerationen som funktion av den accelererande kraften, vad finner du? Svar:

Tabell 2
Räkna även ut kolumnen med produkten av a och m, vad finner du?
Eftersom m · a är konstant, så kan detta skrivas:


Alltså: a är proportionell mot 1/m, när kraften är konstant.

(Anmärkning: Ett samband av typen y är proportionell mot 1/x kallas för omvänd proportionalitet.)

Vi fann från första försöket att accelerationen var proportionell mot kraften
a = k1 · F när den totala massan var konstant.
Från det andra försöket fick vi fram att    när den accelererande kraften är konstant.

Om vi sammanställer dessa får vi   .

Detta samband kan vi också skriva:  

När man en gång i tiden bestämde storleken för kraftenheten 1 N så ville man ha en så enkelt samband som möjligt. Det får man om man ger faktorn 1/ k det exakta värdet 1. Kraftekvationen (Newtons andra lag) kommer alltså att se ut så här:

F = m · a

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande