Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Fritt fall, tyngden

Alla kroppar påverkas av krafter - en eller flera. Om vi håller oss till jordiska förhållanden är det ju så att alla kroppar alltid påverkas av sin egen tyngd, alltså den kraft som drar kroppen vertikalt neråt mot jordens centrum.


En kropp som påverkas av enbart tyngden kommer att falla neråt med en accelererad rörelse. Det är den här situationen som kallas fritt fall.

Med 'fritt fall' tänker vi oss att luftmotståndet är försumbart. (det gäller då inte för stora farter eller kroppar med stort luftfång).

(Animationen ovan är långsam för att tydligare visa accelerationen.)

Klicka på texten "Släppa stillastående boll" för att starta animationen.

Körningen startar nu automatiskt. Du kan stoppa rörelsen med Paus och köra vidare med Kör. Du kan även stega Dig framåt och bakåt i rörelsen med Steg. Med Igen återställer Du utgångsläget för ny körning.

Bollen startar i y-koordinaten +80 (OBS meter) och om Du klickar någonstans i koordinatsystemet visas koordinaterna för punkten som Du klickar på. Du kan dessutom högerklicka i ett diagram för att få diagramet i ett nytt fönster som du kan förstora om du vill.

Till vänster i animation visas de tre diagrammen y(t) , v(t) och a(t).

De blå bilderna av bollen visas med en sekunds mellanrum.

Välj ut ett par tre lägen och beräkna accelerationen med hjälp av uttrycket

  a · t2
s =  
  2

Läge - Tid

Hastighet - Tid

Acceleration - Tid

Släppa
stilla-
stående
boll
 
 

Accelerationen vid fritt fall är ≈ 9,82 m/s2 - det vet vi av erfarenhet, och det kom Du förhoppningsvis fram till i animeringen också.

Det här accelerationsvärdet har fått beteckningen g .

Med hjälp av kraftekvationen och värdet på g kan vi ange sambandet:

Accelererande kraften = tyngden = mg
Detta gäller för alla kroppar.

Sammanfattningsvis: En kropp med massan m (kg) har tyngden mg (N).

Om kroppen överlåts helt åt sig själv faller den neråt med accelerationen
g 9,82 m/s2.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande